Nike Pro Børn

Nike Pro Børn - Find emne til din stil, op til 50% rabat. Køb nu.

- Når man nike pro børn er en lille selvstændig virksomhed, tager man nogle risici, som ansatte ikke har, Hvis virksomheden ikke kan køre, så følges virksomhedsejeren og den ansatte ned i a-kassen, og så kan den ansatte få dagpenge fra første dag, mens den selvstændige må vente tre uger med at få den tryghed, som han eller hun selv har betalt for, Rettighederne omkring barsel til selvstændige har tidligere været foreslået på "nogle helt fuldstændig urimelige vilkår", mener Karsten Mølgaard Jensen, Han kalder det "enormt positivt og attraktivt", hvis selvstændige kan få barselsdækning på lige vilkår med alle andre, som Enhedslisten foreslår..

Flere hospitalsansatte i Region Sjælland risikerer fængsel i sagen, hvor de nationale retningslinjer for undersøgelse af brystkræft ikke er blevet fulgt på Ringsted Sygehus, Det viser dokumenter, som TV 2 har fået aktindsigt i, Ifølge TV 2s oplysninger er Region Sjælland sigtet for overtrædelse af Straffeloven - og det samme er fem nuværende eller tidligere ansatte på Ringsted Sygehus, Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller nike pro børn skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder..

Sagen er i første omgang oprettet hos politiet som en sag om brud på Straffelovens §157, der handler om skødesløshed i offentligt hverv - og det er en overtrædelse, der kan føre til bøde eller fængsel i op til fire måneder, Ud over sigtelserne om skødesløshed handler sagen også om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, der i marts måned meldte Region Sjælland nike pro børn til politiet, mener, at regionen har undladt at udlevere væsentlige dokumenter i sagen, Derfor har Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi i løbet af maj ransaget it-systemer og kontorer hos Region Sjælland, på Ringsted Sygehus, på sygehusene i Slagelse og Næstved - men også hjemme på privatadresser hos mindst tre sigtede i sagen..

Helt overordnet har politiet ledt efter korrespondancer, mødereferater og specifikke patientjournaler og notater - samt ikke mindst interne retningslinjer om, at man ikke fulgte de nationale retningslinjer, ligesom patientjournaler skal have været udfyldt mangelfuldt eller ligefrem med forkerte patientoplysninger. For selvom Region Sjælland har fremsendt nogle af de retningslinjer, der var gældende, mener politiet alligevel, at helt centrale dokumenter og oplysninger mangler. Beviser, politiet nu selv har ledt efter i forbindelse med de forskellige ransagninger.

Af aktindsigten fremgår det direkte, at ransagningerne "antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen,.., da det ikke har været muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at modtage den instruks og de retningslinjer, der stemmer nike pro børn helt overens med forløbet og indholdet af overlægens udtalelse", Region Sjælland har ikke ønsket at kommentere hverken den konkrete sigtelse eller mistanken om, at væsentligt materiale kan være tilbageholdt eller i hvert tilfælde ikke udleveret - i stedet skriver regionen i en mail, at:.

- Region Sjælland er dybt berørt af sagen på kvindernes vegne og har hele tiden ønsket at medvirke til at klarlægge forløbet. Desuden fremgår det, at regionen "ønsker at beskytte patienternes krav på fortrolighed om andre oplysninger i deres journaler", og derfor har regionen bedt landsretten tage stilling til de ransagninger, politiet har foretaget. Region Sjælland har tidligere erkendt, at de nationale retningslinjer for undersøgelse for brystkræft gennem en årrække ikke blev fulgt.

Britta Nielsen, der tidligere har været ansat i Socialstyrelsen, er blevet tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk, Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) fredag formiddag, Hun er tiltalt for at have svindlet for næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018, Over 300 gange overførte den 64-årige kvinde nike pro børn ifølge anklageskriftet offentlige tilskudsmidler til sig selv, Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der er chef for SØIK, i en pressemeddelelse..

- Det er stærkt ødelæggende for tilliden til den offentlige sektor, hvis personer, der er sat til nike pro børn at administrere vores fælles værdier, misbruger den stilling og dermed den tillid, de er blevet betroet, Det siger sig selv, at det er en særdeles alvorlig sag, hvis man som medarbejder i den offentlige sektor beriger sig selv på bekostning af samfundet, - Det er derfor vigtigt, at den type sager efterforskes meget grundigt og samtidig bliver behandlet så hurtigt som muligt, og jeg er meget tilfreds med, at der efter relativt kort tid nu er blevet rejst tiltale i sagen, siger Morten Niels Jakobsen, der understreger, at den endelige afgørelse nu er op til domstolene..Recent Posts