Adidas Løbehatte

Adidas Løbehatte - Find emne til din stil, op til 50% rabat. Køb nu.

- I Danmark går vi meget op i, at vi trækker i fælles retning, at virksomheden bliver et sted, hvor der er plads til kreativitet og produktion og samlet indsats, - De fleste virksomheder i Danmark arbejder ud fra tesen om, at vi er et team, hvilket står i kontrast til flere andre lande, især i USA, hvor det i stedet handler adidas løbehatte rigtig meget om ”mig”, At hvis jeg ved noget, der kan hjælpe virksomheden, så går jeg ikke straks ud med det, men venter, til det er mest gavnligt for mig selv, så jeg kan få credit for det..

I TV 2s rundspørge har 18 af topcheferne svaret, at de 'i nogen grad' er bekymret for, at sammenhængskraften er truet af en stigende ulighed, mens én 'i høj grad' er bekymret, Ti svarede, at de kun var bekymret 'i lav grad', mens to af topcheferne 'slet ikke' er det, Direktøren for Netcompany mener ikke, der er grund til at bekymre sig for, at uligheden i Danmark skulle stige adidas løbehatte uhensigtsmæssigt, men understreger samtidig, at vi selvfølgelig skal være opmærksomme på den, Han bekymrer sig mere om, at debatten om ulighed ikke bliver for skæv og for overdrevet..

- Vi adidas løbehatte skal forholde os til fakta og ikke lade os rive med af den stemning, populisterne forsøger at piske op, - Heldigvis må man konstatere, at hovedparten af det politiske danske landskab ikke lider af den populistiske syge, og jeg synes, danskerne er fornuftige nok til ikke at lytte til dem (populisterne, red.), lyder det fra André Rogaczewski, Der er forskellige måder at måle ulighed på, som giver forskellige resultater, Den mest udbredte metode er ud fra Gini-koefficienten, der viser, at uligheden i Danmark er stigende..

- De senere år har vi set, at de fattigste danskere bliver fattigere, mens den rigeste procent rykker voldsomt fra. Ulighedsniveauet hos middelklassen har været relativt stabilt, siger Christoph Houman Ellersgaard. Han tilføjer, at uligheden blandt andet er drevet af, at topdirektørerne hiver mere og mere hjem i lønningsposen. - Carlsbergs direktør, Cees t’Hart, fik i 2018 en årlig gage på 52,5 millioner kroner eller mere end 200 gange så meget som årslønnen for en gennemsnitsmedarbejder i bryggerikoncernen.

CBS-forskeren mener derfor, at der er grund til bekymring for den stigende ulighed, fordi øget økonomisk ulighed har det med at bringe andre former for ulighed med sig, - Det vil sige øget adidas løbehatte ulighed i hvem, der kan få adgang til den bedste kræftbehandling, øget ulighed indenfor kulturlivet, hvor kulturverdenen i højere grad vil rette sig efter dem, som har flest penge, og ikke mindst politisk ulighed, hvor den rige elite kan tilkøbe sig stor indflydelse, som man eksempelvis ser det i USA..

Hos Oxfam er de også bekymret for den stigende ulighed i Danmark, som ifølge dem ikke mindst skyldes en række skattelettelser gennemført af skiftende regeringer. - Vi har set en halvering af det antal, der betaler topskat. Vi har set en fjernelse af mellemskatten, og vi har set, at selskabsskatten er blevet så lav, at en erhvervsmand som Lars Larsen kalder den relativ lav i forhold til de mange lande, som Jysk opererer i, siger Kristian Weise. Han efterlyser, at denne udvikling bliver taget op til diskussion blandt politikerne, og at den kommende regering opprioriterer Skat og bekæmpelsen af skattely.

- Der bliver talt meget om vores progressive skattesystem, men det er på tide, at politikerne viser det i handling og ikke kun i ord, Eksempelvis adidas løbehatte ved at fjerne de budgetbesparelser i Skat, der er planlagt fra 2020..

- Jeg har aldrig før stået over for en statsministerkandidat, som har præsenteret en økonomisk plan, der gør Danmark fattigere, Ordene faldt på valgdagen i statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved Dansk Metals grundlovsmøde i Slangerup - under et døgn efter at Venstre-formanden meddelte, at han vil gå efter at danne adidas løbehatte regering henover midten, Løkkes bredside mod den socialdemokratiske leder, Mette Frederiksen, blev mødt med buh-råb fra publikum, - Tal for dig selv, lød det fra en af tilhørerne..Recent Posts